Straipsniai

GAISRINĖS SAUGOS IR SAUGAUS ELGESIO ATMINTINĖ, TAISYKLĖS

      
 
Prašome susipažinti su saugaus elgesio atmintine ir vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis. Šios taisyklės yra sukurtos tam, kad užtikrintumėm tvarką, siekdami išvengti nesusipratimų bei skaudžių pasekmių bei norėdami maksimaliai apsaugoti Jus. Už stovyklavietėje esančių svečių/svečių grupių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas stovyklavietę ar baidares užsakantis asmuo – pagrindinis užsakovas.
 
Svečiai privalo:
-        saugoti stovyklavietės turtą, baidares, irklus, hermetinius maišus, liemenes (svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą turtą);
-        laikytis saugumo technikos ir aplinkosaugos reikalavimų;
-        stovyklavietės teritorijoje ugnį kurti tik tam skirtose vietose, nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;
-        rūkyti galima tik tam skirtose vietose, cigaretes ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
-        draudžiama rūkyti pirtyje, priepirtyje, lauko terasoje;
-        atsargiai elgtis pirtyje prie karštos krosnelės;
-        kilus gaisrui skambinti numeriu 112;
-        apie atvežamą augintinį svečias iš anksto privalo suderinti su paslaugos teikėju;
-        pasirūpinti asmeninėmis higienos priemonėmis, pirčiai reikalingais reikmenimis;
-        stovyklaujant susikaupusias šiukšles išsivežti su savimi, arba išrūšiuoti ir tvarkingai palikti užrištuose maišuose;
-        neiti į vandenį, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų;
-        į vandens telkinį (kūdrą, upę) visada reikia bristi, o ne nerti ar šokti;
-        tėvai, globėjai arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 
Vaikų priežiūra:
-        mažamečius vaikus būtina prižiūrėti prie vandens, nepriklausomai nuo jų plaukimo įgūdžių;
-        visada nepertraukiamai ir iš arti stebėkite prižiūrimą vaiką, esantį vandenyje ar šalia vandens;
-        negalima vartoti alkoholio, kai prižiūrite besimaudančius ar prie vandens esančius vaikus;
-        nepalikite vaikų saugoti vyresniems vaikams;
-        leiskite vaikams maudytis, plaukti baidarėmis tik su gelbėjimosi liemenėmis;
-        paaiškinkite vaikams saugaus elgesio vandenyje taisykles.
 
Apie saugumą plaukiant baidare:
-        plaukiant baidarėmis privaloma dėvėti gelbėjimo liemenes, ypač jos svarbios vaikams;
-        nebūti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių kvaišalų;
-        priekyje sėstis lengvesniam, gale – stipresniam, sunkesniam;
-        įlipant ar išlipant prilaikyti baidarę;
-        greitai plaukiant, smarkiai irkluojant srauniame vingyje nesaugu abiems irkluotojams staigiai lenktis į vieną pusę;
-        plaukiant po medžių šakomis, išvartomis, saugant veidą geriau lenktis į priekį;
-        patartina turėti atsarginį sausų drabužių komplektą, patogius batus, pirštines ( dėl galimų nuo irklavimo nuospaudų) kepuraitę nuo saulės;
-        saugoti gamtą (nemesti šiukšlių į upę ir pakrantes).
 
Už visus galimus nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, galinčias įvykti baidarių žygyje, upėje, kūdroje, pirtyje, sporto aikštelėse, stovyklavietės teritorijoje ar kitose vietose yra atsakingi patys svečiai. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų, paslaugos teikėjai už tai neatsako.
Saugokite save ir kitus.

atgal į straipsnius